Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Държавната комисия по сигурността на ...

В Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе тематично обучение по индустриална сигурност

На 9 декември 2015г. в Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе тематично обучение по индустриална сигурност за служители с достъп до класифицирана информация.

Съгласно програмата на обучението експерт от ДКСИ запозна обучаемите с основните принципи и нормативната уредба на индустриалната сигурност, както и с прилагане на нейните процедури.

С обучаемите се проведе дискусия по конкретни въпроси и бяха обсъдени казуси, свързани с работата им в областта на индустриалната сигурност.