Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе обучение на тема: „Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи”

На 11 и 12 октомври 2012 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе обучение на тема: „Защита на автоматизираните информационни системи и мрежи”. В обучението взеха участие служителите по сигурността на АИС/М и системни администратори от органи на съдебната система, държавни ведомства и частни фирми.

Акцентът в обучението беше поставен върху изясняване на основните етапи на процеса на акредитиране на АИС/М и основните изисквания при планиране на мерките за сигурност на АИС/М.

По време на обучението бяха дадени отговори на поставени от участниците в обучението конкретни въпроси и се проведоха практически занимания.