Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на тема: „Защита на ...

Проведено обучение на тема: „Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи, предназначени за работа с класифицирана информация”

На 28 и 29 април 2014 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе тематично обучение на тема: „Защита на автоматизираните информационни системи и мрежи, предназначени за работа с класифицирана информация”.

В обучението взеха участие служители по сигурността на АИС/М и администратори по сигурността в организационни единици от съдебната система, органи на изпълнителната власт и частни фирми.

Експертите от ДКСИ, лектори в обучението представиха  теми, свързани с особеностите при планиране и прилагане на мерки за защита на АИС/М, предназначени за обработка на класифицирана информация и акредитирането им.

Обсъдени бяха множество конкретни въпроси, поставени от обучаемите, бяха дадени препоръки при изготвяне на документите по сигурността и се проведоха практически занимания.

На обучаемите бяха издадени удостоверения за преминат курс на обучение.