Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе тематично обучение на тема: ...

ДКСИ проведе тематично обучение на тема: „Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи”

На 14 и 15 май 2015 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе обучение на тема: „Защита на автоматизираните информационни системи и мрежи”. В обучението взеха участие служители по сигурността на АИС/М и системни администратори от организационни единици на изпълнителната власт и нейната местна администрация, съдебната система, общини и търговски дружества.

Експертите от ДКСИ - лектори и водещи практическите занятия на обучението обстойно разгледаха особеностите при планиране и прилагане на мерки за защита на класифицирана информация, която се обработва в АИС/М, акредитирането на такива мрежи, защитата от компрометиращи електромагнитни излъчвания, криптографската сигурност. Съгласно актуализираната програма на обучението, бяха проведени няколко практически занятия по изготвяне на документи по сигурността. Обучаемите бяха запознати със защитата на класифицираната информация на Европейския съюз и НАТО, с която се работи в комуникационни и информационни системи.

Обучаемите зададоха множество конкретни въпроси, на които получиха изчерпателни отговори.