Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на тема: „Защита на ...

Проведено обучение на тема: „Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи, предназначени за работа с класифицирана информация”

На 17 и 18 октомври 2013 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе тематично обучение на тема: „Защита на автоматизираните информационни системи и мрежи, предназначени за работа с класифицирана информация”.

В обучението взеха участие служители по сигурността на АИС/М и системни администратори в организационни единици от съдебната система и органи на изпълнителната власт.

Експертите от ДКСИ, лектори в обучението представиха  теми, свързани с особеностите при планиране и прилагане на мерки за защита на класифицирана информация, която се обработва в АИС/М, акредитацията на  такива мрежи и  изготвяне на документите по сигурността.

Обсъдени бяха множество конкретни въпроси, поставени от обучаемите и се проведоха практически занимания.