Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе тематично обучение по индустриална сигурност

На 20 юни 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе тематично обучение по индустриална сигурност на служители с достъп до класифицирана информация от Служба „Военна информация”, Комендантство – МО,     СД „Елта р Ченкин и сие“ и „Секюрити група алфа“ ЕООД. Обучението беше открито от началника на отдел „Обучение и проучване“ в дирекция „Вътрешна сигурност“ на ДКСИ  Огнян Аврамов.

Съгласно програмата на обучението лекторът от ДКСИ Адриана Иванова запозна обучаемите с основните принципи на индустриалната сигурност, подготовката за сключване на договор, процедурите по избор на изпълнител и възлагане на договор, свързан с достъп до класифицирана информация, както реда и условията за издаване на удостоверение за сигурност. В проведените дискусии по конкретни казуси и практически занятия с обучаемите, взеха участие двама представители от Държавна агенция „Национална сигурност“, които отговориха обстойно на зададените въпроси.

В проведената анкета обучаемите споделиха, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа.