Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация на завеждащи регистратури от Kомисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

На 20 и 21 юни 2018 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе курс за текущо обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация. В него взеха участие 13 завеждащи и заместник-завеждащи регистратури от Kомисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Обучението се проведе по програма, включваща практически занятия по персонална и документална сигурност, класифицирана информация служебна тайна и контрола върху дейността по защита на класифицираната информация.

 По време на проведените дискусии участниците имаха възможност да споделят опит, да споделят своето мнение по актуални въпроси и да разискват конкретни казуси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация в отделните регистратури на КПКОНПИ.

На всички обучаеми бяха издадени удостоверения за преминато текущо обучение по защита на класифицираната информация.