Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе тематично обучение на журналисти, акредитирани за отразяване дейността на й

На 21 и 22 декември 2011 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе курс на тематично обучение на журналисти, акредитирани за отразяване дейността на Комисията, на тема: "Национални органи по сигурността на страните-членки на Европейския съюз и НАТО". Обучението беше открито и премина с активното участие на председателя на ДКСИ Цвета Маркова.

В обучението взеха участие журналисти от БТА, БГНЕС, телевизия TV 7, вестниците „Стандарт, „Българска армия", „Телеграф" и други.

Курсът на обучение имаше за цел участниците да бъдат запознати с най-новите и актуални въпроси в областта на класифицираната информация на ЕС в светлината на Договора от Лисабон и основните аспекти, заложени в Решението на Съвета на ЕС от 31.03.2011 г. Вниманието на участниците беше съсредоточено, също така, върху основни моменти от същността, историята и бъдещето на НАТО. Представен беше и сравнително-правен анализ на практиките на Националните органи по сигурността на страните-членки на ЕС, съставен от Националния орган по сигурността на Полша. Изнесена беше и презентация за специфики на експертизите по Закона за защита на класифицираната информация, възлагани по наказателни дела.

Председателят на ДКСИ и експертите в Комисията поставиха ударението върху практическите въпроси във връзка с разглежданите теми. Обстойно и компетентно отговориха на зададените от аудиторията въпроси. Цвета Маркова връчи на участниците удостоверения за успешно завършено тематично обучение.