Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе текущо обучение по ЗКИ на служители от Агенция „Митници”

На 08 и 09 май 2014г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе текущо обучение по ЗКИ на 22 служители от Агенция „Митници”.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, но с изцяло практическа насоченост. С участниците бяха обсъдени конкретни казуси, възникнали в процеса на работа в организационните им единици.

Обучението беше закрито от председателя на ДКСИ господин Борис Димитров, който проведе дискусия с обучаемите.