Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 18 служители по сигурността на информацията

От 31 март до 4 април 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 18 служители по сигурността на информацията (ССИ) от общински администрации, съдебната система, фирми, органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация. Обучението беше открито от началника на отдел „Обучение и проучване” г-н Огнян Аврамов.

Лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ). С участниците се проведоха практически занятия по документална сигурност на класифицираната информация.

В проведената анкета, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници успешно издържаха теста за проверка на знанията и получиха удостоверения за завършено задължително първоначално  обучение, които им връчи председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров.