Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща със служителите по ...

Проведена работна среща със служителите по сигурността на информацията от министерствата за представяне на общ анализ относно класифицирана информация „Служебна тайна”

На 28 септември 2012 година, в Учебния център на ДКСИ в Банкя, бе проведена работна среща за представяне на общ анализ относно класифицирана информация „Служебна тайна”.

Работната среща бе открита с встъпителни слова от председателя на ДКСИ госпожа Цвета Маркова. Присъстваха служителите по сигурността на информацията от Министерския съвет, Администрацията на Президента, всички министерства, както и представители на Държавна агенция “Национална сигурност”.

Представянето на анализа относно информацията, класифицирана с гриф за сигурност “За служебно ползване” породи ползотворна дискусия, в която бе намерен отговор на въпросите на всички участници.