Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Тематично обучение на администрацията на ...

Тематично обучение на администрацията на ДКСИ

На 13 февруари 2015 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе тематично обучение на служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията на тема: „Противодействие на корупцията”.

Участниците в обучението с интерес изслушаха обстойната  лекция, която изнесе и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет г-жа Елеонора Николова. Тя запозна служителите в администрацията на ДКСИ със състоянието на тази неблаговидна страна в развитието на пазарната икономика и обществените процеси у нас, с най-характерните корупционни практики и с новите насоки в дейността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

На обучението присъстваха членовете на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров изказа благодарност на г-жа Елеонора Николова и посочи, че скоро ще бъдат утвърдени нови вътрешни правила за реда, по който в ДКСИ ще се процедира при постъпване на жалби или сигнали за корупция сред служители в администрацията на ДКСИ.