Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведен семинар със служителите от ...

Проведен семинар със служителите от администрацията на ДКСИ на тема “Органи на Европейския съюз”

На 7 октомври 2011 г. в Учебния център на ДКСИ се проведе семинар със служителите от администрацията на Комисията  на тема “Органи на Европейския съюз”.

Семинарът се ръководеше от Председателя на ДКСИ госпожа Цвета Маркова. Гост беше Председателят на Софийския районен съд г-н Красимир Влахов.

Лекторът, доц. Юлия Захариева – преподавател по право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски”, представи пред аудиторията темите: Общи принципи на институционалното изграждане на ЕС; Съвет на министрите; Европейски съвет; Европейска комисия; Европейски парламент и процес на взимане на решения; Съд на Европейския съюз и Специализирани  консултативни органи.