Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на служителите от ...

Проведено обучение на служителите от администрацията на ДКСИ

От 10 до 14 октомври 2011 г. в сградата на ДКСИ се проведе обучение на експертите от специализираната администрация на ДКСИ на тема: „Изготвяне на съдебни експертизи в досъдебното производство и в съдебната фаза на наказателния процес. Защита през съда”.

Лектори бяха госпожа Добринка Маркова – директор на Националния институт по криминалистика и криминология, господин Иван Видолов – преподавател в Академията на МВР и господин Добрин Несторов – експерт в Националния институт по криминалистика и криминология.

Обучението премина при подчертан интерес от страна на участвалите служители от   ДКСИ. Заслуга за това имаха лекторите, които умело поднесоха сложната материя и успяха да я обвържат с практическата дейност при изготвянето на експертните заключения по наказателни дела с предмет нерегламентиран достъп до класифицирана информация.