Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между заместник-председателя ...

Работна среща между заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов и почетния консул на Република България в Султаната Оман господин Мунир Ахмед Сюлейман

На 26 март 2014 г. заместник-председателят на ДКСИ господин Васил Ризов проведе работна среща с почетния консул на Република България в Султаната Оман господин Мунир Ахмед Сюлейман. На срещата присъства и професор Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, който е почетен консул на Султаната Оман в Република България.

По време на срещата господин Ризов представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията като държавен орган, който осъществява политиката на Република България в областта на защитата на класифицирана информация и като национален орган по сигурността на информацията в международен аспект.

Подчертана беше важната роля на двустранните споразумения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, тъй като те определят правната рамка на международните отношения в различни сфери на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

От своя страна господин Сюлейман сподели своето желание за бъдещо сътрудничество във връзка с възможността за сключване на споразумение за взаимна защита на класифицирана информация между Република България и Султаната Оман.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.