Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе обучение на служителите от администрацията на ДКСИ на тема: „Лидерството в съвременния свят и българската специфика”

На 4 ноември 2011 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе обучение на служителите от администрацията на Комисията на тема: „Лидерството в съвременния свят и българската специфика”.

Лектор беше проф. д.т.н. Цветан Семерджиев от Института за научни изследвания и обучение на докторанти в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Обучението премина при голям интерес от страна на аудиторията, заслуга за което имаше лекторът. Той получи отлична оценка от страна на участниците в обучението, според които изнесената лекция беше не само интересна, но и полезна с оглед повишаване на информираността и усъвършенстване на знанията.