Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено тематично обучение със служителите ...

Проведено тематично обучение със служителите от администрацията на ДКСИ на тема: „Сигурността в черноморския район”

На 09 декември 2011 г. в Учебния център на ДКСИ град Банкя се проведе тематично обучение със служителите от администрацията на Комисията  на тема:  „Сигурността в черноморския район”.

Обучението се ръководеше от Председателя на ДКСИ госпожа Цвета Маркова. Лектор бе Огнян Минчев, доктор на социологическите науки. Обучението премина при голям интерес от страна на служителите в ДКСИ. Лекторът отговори изчерпателно и с конкретни примери на множеството въпроси, зададени от аудиторията.