Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > На 28 и 29 октомври и 01 и 02 ноември 2010 ...

На 28 и 29 октомври и 01 и 02 ноември 2010 г. Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) проведе обучение на служители от администрацията си на тема „Обучение на обучители”.

Обучението беше открито и ръководено от Цвета Маркова, председател на ДКСИ, която беше и лектор заедно с Габриела Бакалова, административен секретар на Софийски градски съд. Участниците в обучението придобиха знания и умения за подготовка и изнасяне на презентации, като в неговия край показаха на практика усвоеното.