Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДЪРЖАВНАТА комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията избра обучаващи организации за учебната 2009-2010 година

С решение № 50-І от свое заседание, проведено на 06.08.2009 г., Държавната комисия по сигурността на информацията избра за обучаващи организации в областта на защитата на класифицираната информация за учебната 2009-2010 г. Академия на МВР, Военна академия „Г. С. Раковски”, Центъра за изследване на рисковете и сигурността – НБУ, Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС, Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии и Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана – Българска академия на науките.