Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение на служителите от ...

Проведено обучение на служителите от администрацията на ДКСИ

От 19 до 21 септември 2011 г. в сградата на ДКСИ се проведе обучение на служителите от администрацията на ДКСИ на тема: „За общуването между хората и правилното поведение в обществото”.

Лектор беше Анатолий Пазийски – началник на отдел „Церемониал” в Администрацията на президента на Република България.

Обучението премина при подчертан интерес от страна на участвалите служители в администрацията на ДКСИ. Заслуга за това имаше лекторът, който умело поднесе материята и успя да я обвърже с всекидневната практическа дейност на служителите от администрацията. Подробно бяха разгледани и разяснени не само сборът от правила на протокола  и т.нар. протоколно поведение, но и значително по-широк кръг въпроси във връзка със спазването на правилата за поведение и общуване на административния служител.