Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе обучение по сигурността на АИС или мрежи със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт и съдебната система на Република България

На 15 октомври 2010 г. в своя нов учебен център в Банкя, Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) проведе еднодневно специализирано обучение в областта на сигурността на Автоматизираните информационни системи или мрежи със служителите по сигурността на информацията и/или служителите по сигурността на АИС или мрежи от централните органи на държавната власт и съдебната система в Република България.

Семинарът беше открит и ръководен от Цвета Маркова, председател на ДКСИ. На откриването присъстваха Константин Казаков, заместник- председател на ДАНС, Веселин Марков, директор на дирекция „Защита на класифицираната информация” – ДАНС и Цветан Китов, директор на Специализирана дирекция „Технически операции” – ДАНС.

Съгласно програмата, бяха разгледани темите за сигурността на АИС или мрежи, в които се създава, съхранява, обработва и пренася класифицирана информация, условията и реда за тяхното акредитиране, защитата от паразитни електромагнитни излъчвания, както и информационната сигурност (ИНФОСЕК) на НАТО.

Лектори бяха експерти от Специализирана дирекция „Технически операции” – ДАНС И ДКСИ.