Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Завеждащите регистратури от централните ...

Завеждащите регистратури от централните органи на държавната власт и съдебната система на Република България преминаха текущо обучение по документална сигурност, организирано от Държавната комисия по сигурността на информацията

На 11 юни 2010 г. завеждащите регистратури от централните органи на държавната власт и съдебната система на Република България преминаха текущо обучение по документална сигурност, организирано от Държавната комисия по сигурността на информацията.
Обучението беше ръководено от Председателя на  Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова.

Участниците бяха запознати с анализа на резултатите от оказаната методическа помощ и контрол на регистратурите за класифицирана информация на НАТО от централните ведомства от експерти на ДКСИ.

В своята лекция Юлиана Георгиева, експерт от ДКСИ, представи основните аспекти за работа с национална класифицирана и класифицирана информация на НАТО, съгласно ЗЗКИ, Политиката по сигурността и Директивата за сигурността на информацията на НАТО.

По време на обучението бяха дискутирани въпроси за определяне характера на информацията като класифицирана, нейното съхраняване, унищожаване и допълнителното размножаване. Акцентирано беше на маркирането и обозначенията върху материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, съгласно нормативните изисквания.