Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията обучава експерти от Националната агенция за приходите

На 01 декември 2010 година председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова и  заместник-изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Стоян Марков откриха двудневен семинар за първоначално обучение на служители от Агенцията, получили достъп до класифицирана информация.

Лекторите, утвърдени експерти от администрацията на ДКСИ, ще запознаят обучаемите с темите за компетенциите на ДКСИ и службите за сигурност и службите за обществен ред, правата и задълженията на служителя по сигурността на информацията, видовете класифицирана информация и особеностите в нейната защита, както и административно-наказателната отговорност в областта на защитата на класифицираната информация.