Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията обучава служителите от администрацията на Народното събрание на Република България по защита на класифицираната информация

Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) провежда първоначално обучение по защита на класифицираната информация на  служителите от администрацията на Народното събрание на Република България. Обучението е организирано по инициатива на административното ръководство на Народното събрание и се провежда с различни групи служители в три двудневни семинара през периода от 29 март до 20 април 2010 г. 

Лектори от ДКСИ са Димитър Гуцалски – директор на дирекция „Вътрешна сигурност”, Юлиана Георгиева – главен експерт в дирекция “Защита на класифицираната информация” и Ивелина Начева – младши експерт-юрист в дирекция “Правна и международно-правна дейност”.