Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе първоначално обучение по защита ...

ДКСИ проведе първоначално обучение по защита на класифицираната информация в Учебния си център в гр. Банкя със служители по сигурността на информацията

От 17 до 21 октомври 2011 г. в Учебния си център в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от Областни пътни управления, от търговски дружества в страната, от органи на държавната власт и от съдебната система на Република България.

Програмата на обучението включваше основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.  Лекторите от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете класифицирана информация и мерки за защитата им, прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Проведени бяха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация, както и по приложението на ЗЗКИ и произтичащите от него актове по поддържане дейността на регистратурите и единните регистри.

Изходящият тест за проверка на знанията на обучаемите са преминали с оценка „отличен” 48 % от тях, 44 % – с „добър” и  8 % –  с „удовлетворил”.

В своите презентации и в отделни разговори лекторите отново напомняха, че са на разположение в приемното време в ДКСИ и по всяко друго време по телефона за оказване на помощ и съдействие  по  въпроси,  които възникват в работата на обучаемите като служители по сигурността на информацията.