Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе текущо обучение по документална ...

ДКСИ проведе текущо обучение по документална сигурност със завеждащите регистратури от службите за сигурност и службите за обществен ред

На 23 юни 2010 г. ДКСИ проведе текущо обучение по документална сигурност със завеждащите регистратури от службите за сигурност и службите за обществен ред.

Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ Захари Захариев. В  него взеха участие и експерти от дирекциите „Защита на класифицираната информация”, „Вътрешна сигурност” и „Правна и международноправна дейност”.

В своята лекция Юлиана Георгиева, главен експерт в дирекция „Защита на класифицираната информация”, представи основните аспекти за работа с национална класифицирана и класифицирана информация на НАТО, съгласно ЗЗКИ, Политиката по сигурността и Директивата за сигурността на информацията на НАТО. Анализът на констатациите от проверките, извършени на регистратурите за класифицирана информация на НАТО от централните ведомства и службите за сигурност и службите за обществен ред беше представен от Николай Кацарски, началник на отдел в дирекция „Защита на класифицираната информация”.

По време на дискусията в края на обучението бяха обсъдени много въпроси от практическото приложение на Директивата за сигурността на информацията на НАТО, правилното определяне на нивото на класификация, нейното съхраняване, унищожаване и допълнителното размножаване. Акцентирано беше на маркирането и обозначенията върху материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, съгласно нормативните изисквания.

Обучението завърши с изразената готовност за оказване на помощ и съдействие от страна на ДКСИ, при отправени запитвания по въпроси, касаещи правилното прилагане на ЗЗКИ и нормативните документи на НАТО.