Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено първоначално обучение на ...

Проведено първоначално обучение на служители от администрацията на ДКСИ на тема : „Обучение на обучители”

На 10 и 11 юли 2012 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе първоначално обучение на служители от администрацията на ДКСИ на тема: „Обучение на обучители”.

Обучението се ръководеше от Маргарита Стойчева - експерт в „ФСДУСЧР”, която беше и лектор заедно с други служители от администрацията на ДКСИ.

В съответствие с утвърдената програма обучението премина на два етапа. През първия ден се акцентира върху теоретичните постановки, а през втория ден бяха проведени практически занятия, които преминаха под формата на ролеви игри.

Обучаемите проявиха голяма активност. Лекторите отговориха изчерпателно и конкретно на множеството въпроси, зададени от обучаемите.