Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено първоначално обучение на служители ...

Проведено първоначално обучение на служители от администрацията на ДКСИ на тема: „Обучение на обучители”

На 24 и 25 октомври 2011 г. в Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе първоначално обучение на служители от администрацията на ДКСИ на тема: „Обучение на обучители”.

Обучението премина под ръководството на Цвета Маркова – председател на ДКСИ и Габриела Бакалова – административен секретар на Софийския Районен съд, които бяха и лектори заедно с Маргарита Стойчева – главен експерт в Д”ФСДУСЧР” на ДКСИ.

В съответствие с утвърдената програма, по време на обучението бяха проведени ролеви игри и практически занятия. Те преминаха при голяма активност и подчертан интерес от страна на обучаемите.

В края на обучението единодушно беше направен  извод, че то е било полезно и обучаемите са придобили необходимите умения и самочувствие за самостоятелна подготовка и водене на обучения.