Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ...

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на ДКСИ за 2015 г.

На 07.07.2016 г. Държавната комисия по сигурността на информацията получи Окончателния одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет за 2015 г. и Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет за 2015 г. на ДКСИ.