Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с представителя на Султаната Оман в Република България Н.Пр. г-н Али Абдула Ал Махруки

На 15 юни 2010 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с представителя на Султаната Оман в Република България Н.Пр. г-н Али Абдула Ал Махруки.

По време на срещата госпожа Маркова запозна господин Ал Махруки с функциите на ДКСИ като държавен орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация и като Национален орган по сигурността  за Република България, съгласно критериите на НАТО и ЕС. Тя подчерта, че едно от най-важните направления в дейността на ДКСИ са международните отношения на двустранна база.

Госпожа Маркова предостави на господин Ал Махруки типовия проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация и поясни, че този вид споразумения създават предпоставки за задълбочаване на отношенията между държавите в различни сфери на обществения живот.

От своя страна господин Ал Махруки изрази одобрение към възможността за сключване на такова споразумение, тъй като то ще даде възможност за участие на фирми от Султаната Оман в търгове и проекти в Република България. Той пое ангажимента да предаде типовия проект на компетентните органи в Султаната Оман, за да могат да бъдат започнати преговори.

Господин Ал Махруки благодари за отправената покана и потвърди своето желание за задълбочаване на сътрудничеството с Държавната комисия по сигурността на информацията.

От своя страна госпожа Маркова благодари за проявеното внимание и потвърди своята готовност за съдействие.    

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.