Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Процедура за онлайн издаване на медицински ...

Процедура за онлайн издаване на медицински удостоверения за психично здраве

Във връзка с организацията на работа на Центъра за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД министърът на здравеопазването с писмо от 14.05.2020 г. информира Държавната комисия по сигурността на информацията, че с оглед улеснение, предвид създалата се епидемиологична обстановка и необходимостта от издаване на медицински удостоверения за психично здраве, на сайта на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД е качена подробна процедура за онлайн издаване чрез електронната платформа Viber.

Лицата, желаещи да получат медицинско удостоверение за психично здраве с преглед от лекар, могат да го заявят, като подадат попълнени и подписани документи по образец на електронната поща на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД: medicinski_cpz@abv.bg

При извършен преглед ще бъде издадено медицинско удостоверение, което се сканира и изпраща на посочен адрес на електронна поща, в срок един работен ден.