Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ДКСИ ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България Н. Пр. д-р Ахмед ал Мадбух

На 3 май 2011 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България Н. Пр. д-р Ахмед ал Мадбух.

По време на срещата госпожа Маркова представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Беше обсъдена възможността за започване на преговори за сключване на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между Република България и Държавата Палестина.

Госпожа Маркова връчи на Негово превъзходителство д-р Мадбух проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, като подчерта, че подобен род споразумения определят правната рамка за сътрудничество в различни области на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

От своя страна Негово превъзходителство д-р Мадбух благодари за възможността да се запознае отблизо с дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията и пое ангажимента да предостави проекта на споразумение на компетентните органи на Държавата Палестина.

Двете страни заявиха желание и готовност  за бъдещо ползотворно сътрудничество.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.