Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Прессъобщение

Прессъобщение

Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова има удоволствието да покани на пресконференция акредитираните журналисти по повод новия мандат на управление на комисията.

Пресконференцията ще се състои в сградата на комисията от 11.00 часа на 9 ноември 2007 г на ул. „Ангел Кънчев” № 1 и на нея ще бъде представен новия ръководен екип, определен с Решение № 690 на МС от 25.10.2007 г. 

С оглед на установения в Комисията пропускателен режим и създаването на добра организация, молим акредитираните журналисти да заявят участието си, като изпратят трите си имена на и-мейл адрес dksi@government.bg, на телефон: 921 59 17 или на факс: 987 37 50 в срок до 08.11.2007 г. Лице за контакт: Стела Томова.

Достъпът в сградата на ДКСИ се осъществява срещу представяне на лична карта и прес-карта.