Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение за сътрудничество ...

Подписване на Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Министерството на вътрешните работи и Държавната комисия по сигурността на информацията

На 9 юни 2009 г. в сградата на Министерството на вътрешните работи се състоя церемония по подписване на Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

Целта на споразумението е оптимизиране координацията и взаимодействието на дейностите по защита на националната и чуждестранната класифицирана информация между ДКСИ и МВР. То ще подпомогне ДКСИ в процеса на проучване за надеждност за достъп до класифицирана информация на НАТО и ЕС на лица, кандидатстващи за заемане на длъжности в органите на двете международни организации. В резултат на сключеното споразумение документооборотът между ДКСИ и МВР ще бъде намален с около тридесет процента.

Споразумението бе подписано от Цвета Маркова – председател на ДКСИ, и Михаил Миков - министър на вътрешните работи.
След церемонията г-жа Маркова подчерта, че споразумението ще спомогне за подобряване на организацията на работа в ДКСИ по процедурите за проучване и ще улесни обмена на информация между двете ведомства.