Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ПОДПИСАХМЕ Споразумение с Република Сърбия ...

Подписахме Споразумение с Република Сърбия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация в областта на отбраната

Днес, 14 април 2009 г. в Белград, Сърбия, беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Сърбия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация  в областта на отбраната.

За правителството на Република България Споразумението беше подписано от госпожа Цвета Маркова - председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за Република Сърбия – от господин Душан Спасойевич – държавен секретар в Министерството на отбраната.

С влизането си в сила Споразумението ще установи правната рамка на сътрудничеството между двете държави, свързано с обмен на класифицирана информация в областта на отбраната,  и ще създаде условия за задълбочаване на отношенията между тях в различни сфери на обществения живот.