Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена международна конференция на тема ...

Проведена международна конференция на тема „Различните аспекти на защитата на класифицираната информация” в периода 28-30 ноември 2011 г. във Варшава, Полша

Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) г-жа Цвета Маркова взе участие в конференция на тема „Различните аспекти на защитата на класифицираната информация”, проведена в периода 28-30 ноември 2011г. във Варшава, Полша. Конференцията е поредица от срещи между Националните органи по сигурността, провеждани от държави-членки на Европейския съюз по време на тяхното председателство на съюза.

Конференцията е организирана по инициатива на Националния орган по сигурността на Полша в рамките на полското председателство на Съвета на Европейския съюз. Конференцията бе във формат на Комитет по сигурността на Европейския съюз – ръководителите на Националните органи по сигурността и експерти в областта. Участие взеха представители на Националните органи по сигурността на деветнадесет държави-членки, представители на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, на Европейската агенция по отбрана, на Европейския сателитен център, на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и на Евроджъст.

Конференцията протече в рамките на два работни дни и бе разделена на три панела – Обобщение на събрана информация от Националните органи по сигурността на държавите членки относно прилаганите мерки за защита на класифицираната информация, Обобщение относно процедурите по проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация и Кибер защита и отбрана.