Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ДКСИ ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Португалската република в Република България Н. Пр. госпожа Вера Мария Фернандеш

На 27 април 2011 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Португалската република в Република България Н. Пр. госпожа Вера Мария Фернандеш.

По време на срещата госпожа Маркова представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Тя предостави на Нейно превъзходителство госпожа Фернандеш копие от подписаното на 14 декември 2007 година в София Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Португалската република за взаимна защита на класифицираната информация.

Госпожа Маркова подчерта значението на  този вид споразумения, тъй като те установяват правната рамка, необходима за сътрудничеството  в различни сфери на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

От своя страна Нейно превъзходителство госпожа Фернандеш благодари за поканата и за предоставената информация. Тя потвърди своята готовност за сътрудничество и изрази желание за бъдещи срещи с цел установяване на по-тесни контакти.

Госпожа Маркова също заяви своята готовност за сътрудничество и благодари за проявеното внимание.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.