Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Посещение на делегация на ДКСИ в Унгария

Посещение на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Будапеща, Република Унгария

На 05.04 – 06.04.2006 г. в гр. Будапеща Делегация на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), ръководена от председателя на комисията – г-жа Цвета Маркова, осъществи ползотворна и успешна среща с Националния орган по сигурността на Република Унгария.

В хода на разговорите бяха обсъдени теми, свързани с прилагането на мерките за сигурност на НАТО и ЕС, структурата и ролята на Националния орган по сигурността на информация и нормативната уредба на класифицираната информация в Република Унгария.

Споделеният опит установи трайно сътрудничество между двете структури.