Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията - госпожа Цвета Маркова и управляващия посолството на Република Казахстан в Република България господин Темиртай Избастин

Днес, 19.10.09 г., в гр. София бе проведена среща между управляващия посолството на Република Казахстан в Република България господин Темиртай Избастин и председателя на ДКСИ госпожа Цвета Маркова. На срещата бе представена дейността на комисията и бе заявена готовността и необходимостта от подписване на двустранно споразумение за защита на класифицираната информация.

Подчертана бе важната роля на подобен род споразумения, доколкото те установяват правната рамка за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, необходима в процеса на сътрудничество в сферата на икономическите отношения.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в приятелска атмосфера.