Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с извънредния и пълномощен посланик на Република Македония в Република България Н. Пр. господин Александар Василевски

На 16 януари 2010 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Македония в Република България Н. Пр. господин Александар Василевски.

Срещата се състоя по покана на госпожа Маркова, предвид скорошното встъпване в длъжност на посланика и е продължение на отличното сътрудничество между двете страни.

По време на срещата госпожа Маркова запозна посланика с ролята и функциите на ДКСИ като държавен орган, който осъществява политиката на Република България в областта на защитата на класифицираната информация.

От своя страна господин Василевски подчерта, че той добре познава работата и значението на държавни органи с правомощията на ДКСИ. Изрично отбеляза спецификата на дейността по защита на класифицираната информация, като такава, изискваща висок професионализъм и липса на политическо обвързване. Изказа становище, че това е високо отговорна държавническа служба, която трябва да бъде стабилна и надпартийна. Сподели своя опит от работата си с институции на НАТО и ЕС и отбеляза, че Евроатлантическите структури високо ценят професионализма в областта на защитата на класифицираната информация, като гаранция за поддържане на висок стандарт на защита на информацията.

Посланик Василевски оцени високо дейността на ДКСИ, като се позова и на международния авторитет, който Комисията е изградила, както сред партньорите от НАТО и ЕС, така и в двустранните отношения.

По време на разговорите и от двете страни бе заявен интерес от провеждане на среща между ДКСИ и Националния орган по сигурността на Република Македония, като от страна на госпожа Маркова бе отправено предложение тя да протече в София, под домакинството на Държавната комисия по сигурността на информацията

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.