Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведени преговори със Словашката Република

Проведени преговори със Словашката Република

На 19 – 20.04.2005 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията на ул. “Ангел Кънчев” № 1 между български и словашки експерти се проведоха преговори за сключване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Словашката Република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация. Делегацията на гостите включваше представители на Националния орган по сигурността на Словашката Република. От българска страна в делегацията бяха включени представители на Държавната комисия по сигурността на информацията, Национална служба “Сигурност” – МВР и Служба “Сигурност – ВП и ВКР” – МО. Преговорите приключиха с договаряне на експертно ниво на текста на английски език на Споразумението.