Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на консултации с представители на ...

Провеждане на консултации с представители на Република Армения за сключване на споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

В периода 05– 06.11.2013 г. в гр. Ереван се проведоха консултации между представители на Република България и  представители на Република Армения за сключване на споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация между двете държави. От българска страна на консултациите присъстваха експерти от отдел „Международноправна дейност” в Държавната комисия по сигурността на информацията. Арменската делегация бе представена от експерти от Националната служба за сигурност (National Security Service), като Национален орган по сигурността на Република Армения, както и от Министерство на външните работи и Министерство на отбраната. Консултациите се проведоха на основата на предоставен от арменската страна проект на споразумение.

Сключването на общо споразумение в областта на защитата на класифицираната информация между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения ще създаде правна възможност за обмен на класифицирана информация във всички области на обществения живот, което ще допринесе за активизиране на сътрудничеството между двете държави в различни сфери.

Консултациите се проведоха в сградата на Националната служба за сигурност на Република Армения и протекоха в работна атмосфера.