Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Преговори с Финландия

Преговори с Финландия

В периода 25-27 септември 2007 г. по покана на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. София се проведе първия кръг от експертни преговори между представители на ДКСИ, НСС и Служба “Сигурност – ВП и ВКР” и представители на финландските компетентни органи по сигурността по проект на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицираната информация.

Предстои втори кръг от преговори и стартиране на националните процедури на двете страни по одобряване на текста и упълномощаване за подписването му.