Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Преговори с Испания

Преговори с Испания

В периода 16.11 – 17.11.2004 г. в гр. София се проведоха експертни разговори между представители на ДКСИ, НСС и Служба “Сигурност – ВП и ВКР” и представители на испанския Национален орган по сигурността по проект на Споразумение между Република България и Кралство Испания за взаимна защита и обмен на класифицираната информация.
Стартирането на националните процедури на двете страни по одобряване на текста и упълномощаване за подписването му е предстоящо.