Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Преговори с Швеция

Преговори с Швеция

В периода 17-19 април 2007 г. по покана на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. София се проведе първият кръг от експертни разговори между представители на ДКСИ, НСС и Служба “Сигурност – ВП и ВКР” и представители на шведските компетентни органи по сигурността по проект на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Швеция за взаимна защита и обмен на класифицираната информация.

Предстои втори кръг от преговори и стартиране на националните процедури на двете страни по одобряване на текста и упълномощаване за подписването му.