Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведени преговори с представители на ...

Проведени преговори с представители на Кралство Белгия за сключване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Белгия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

На 18 и 19 октомври 2012 година в Брюксел се проведоха преговори с представители на Кралство Белгия за сключване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Белгия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Българската страна бе представлявана от председателя на ДКСИ Цвета Маркова и екип експерти от дирекция “Правна и международноправна дейност”, а правителството на Кралство Белгия - от председателя на националния орган по сигурността на страната господин Алекс Ван Мювен и екип от експерти.