Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Приемане на Задължителни указания на ДКСИ за ...

Приемане на Задължителни указания на ДКСИ за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на НАТО и на Задължителни указания на ДКСИ за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на ЕС

С Решение на ДКСИ № 42-I-6/23.06.2020 г. бяха приети нови Задължителни указания за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на НАТО и Задължителни указания за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на ЕС.

Актуализираните Задължителни указания по линия на НАТО прецизират реда и условията за разкриването и функционирането на регистратури за класифицирана информация на Организацията на Северноатлантическия договор и уреждат по-подробно начина на работа с такава информация, вкл. нейното правилно маркиране.

Издадените от ДКСИ до задължените по ЗЗКИ субекти указания за разкриване и функциониране на регистратури за класифицирана информация на ЕС са изцяло нови и уреждат реда и условията за разкриването и функционирането на регистратурите за класифицирана информация на ЕС, както и въпросите, свързани с работата с такава информация. Уреден е целият жизнен цикъл на класифицирана информация на ЕС, като указанията включват осем раздела.

Указанията относно регистратурите за класифицирана информация на ЕС са разработени в съответствие с Решение на Съвета от 23 септември 2013 година относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (2013/488/ЕС), одобрените от Съвета политики за сигурност и насоките за сигурност, договорени на ниво Комитет по сигурността към Генералния секретариат на Съвета на ЕС.