Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Присъединяване към ЕС

Присъединяване към ЕС

Програма на ДКСИ за дейностите и инициативите насочени към общественото оповестяване на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз

І. Дейности и инициативи, насочени към държавните институции, органите на централната и местната власт, както и други структури

 1.  Провеждане на поредица от срещи на членовете на ДКСИ по области и общини - с областните управители и кметовете -  като част от информационна кампания, предприета от ДКСИ за оповестяване и разясняване на ангажиментите, произтичащи за Република България като бъдещ член на Европейския съюз, по отношение на защитата на класифицираната информация на Съюза.
Дата: 21 – 22.04.05. /първи кръг от поредицата срещи/.

 2. Провеждане на среща-дискусия с министъра по европейските въпроси г-жа Меглена Кунева за запознаване с проведената на 9 – 10.03.2005 г. първа инспекция от страна на Европейския съюз за проверка на системата за защита на класифицираната информация в Република България.
Дата: Определяне след съгласуване с Началника на Кабинета на министър Кунева.

 3. Организиране на кръгла маса между експерти на ДКСИ и Службите за сигурност и Службите за обществен ред  - обсъждане на въпроси относно сигурността на класифицираната информация, свързани с предстоящото членство на РБ в ЕС.
Дата: след 25.04.05.

 4. Провеждане на работна закуска на членовете на ДКСИ с посланиците на държавите-членки на ЕС и Ръководителя на Делегацията на Европейската комисия в РБ.
Дата: 20.04.05.
Място на провеждане: Гранд-хотел “София”.

ІІ.   Дейности и инициативи, насочени към широката общественост

1. Включване в Internet-страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията на рубрика за Европейския съюз, в която ще се публикува:
• Информация, свързана с ЕС и касаеща предимно въпроси на сигурността като част от Общата външна политика и политика на сигурност на Съюза;
• Информация относно дейности на институциите и органите на ЕС, притежаващи компетенции в областта на сигурността на класифицираната информация;
• Информация относно изменения в нормативната база на ЕС относно сигурността на класифицираната информация;
• Информация за ангажиментите на РБ в областта на сигурността на класифицираната информация, в контекста на предстоящото пълноправно членство на страната ни в Съюза.
Дата: От 04.04.05. - Рубриката ще бъде постоянно поддържана и актуализирана.

2. Организиране на приемна за граждани, където могат да бъдат поставени въпроси във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, в частност – имащи отношение към сигурността и защитата на класифицираната информация и ангажиментите, произтичащи за България в посочената област.
  Б/ Приемен ден с експерти от администрацията на ДКСИ – всеки петък; 14:00 – 16:30 часа.
Място на провеждане: Сградата на ДКСИ.

 3. Издаване на Бюлетин № 2 на ДКСИ, съдържанието в който ще бъде тематично обособено в два основни раздела: 1/ Една година от членството на Република България в НАТО и 2/ Заключителните стъпки на РБ по пътя към пълноправното членство в ЕС.
Дата: 09.05.05.

4. Пресконференция на ДКСИ, на която ще бъдат поканени представители на централните електронни и печатни медии и ще бъдат представена информация за развитието на отношенията на ДКСИ с институциите на ЕС, притежаващи компетенции в областта на сигурността на класифицирана информация
Дата: 20.04.05.; 11:00 часа.
Място на провеждане: Информационен център на министерство на отбраната.

 5. On-line връзка с Председателя на ДКСИ г-жа Цвета Маркова
  Дата: 26.04.05.; 14:00 – 15:00 часа
• Телефон за въпроси на граждани – възможност за постоянен контакт;
   Телефон: 02 921 59 11
• “Горещ телефон” – ще бъде активизиран в периода 04.04.05. – 25.04.05. от 10:00
   до 12:00 часа;
   Телефон: 02 921 59 11
• Актуална информация в рубриката за ЕС в Internet страницата на ДКСИ;
• Възможност за поставяне на въпроси от граждани в рамките на обявеното приемно време по р. ІІІ т. 2.

 7. Подготовка и издаване на компакт-диск, като част от информационната кампания на ДКСИ, съдържащ нормативните актове на ЕС в областта на сигурността на класифицираната информация.
Дата: 25.04.05.

 8. Организиране на “Ден на отворените врати” в ДКСИ на 25.04.2005г. от 9:00 до 12:00 часа, по случай подписването на Договора за присъединяване на Р България към ЕС.