Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Промяна в „Методика за изграждане и оценка ...

Промяна в „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”

С Решение № 55-I/21.07.2015 г. Държавната комисия по сигурността на информацията е приела промени в глава 10 на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация, като към органите, оторизирани да извършват проверките за комплексна оценка на физическата защита срещу нерегламентирано прихващане на класифицирана информация e включена Държавна агенция „Технически операции“.