Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща с представители на службите за ...

Работна среща с представители на службите за сигурност относно процедурата по проучване за надеждност

На 08 март 2011 г. от 14.30 часа в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията беше проведена работна среща с представители на Държавна агенция “Национална сигурност”, Национална разузнавателна служба, Служба “Военна информация”, Специализирана дирекция “Оперативни-технически операции” – МВР и Комисията за разкриване и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

Тема на срещата беше прецизирането на процедурата по проучване за надеждност на лица чрез извършването на справки от проучващите органи в информационните масиви на Комисията за разкриване и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.